Hypertrofinen kadriomyopatia (Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM) on periytyvä sairaus jota löytyy kissoilta, koirilta, sioilta ja ihmisiltä. Ei vielä tarkasti tiedetä miten se siirtyy sukupolvelta toiselle. 1970-luvulta lähtien on tiedetty, että HCM on kissoilla yleinen syy sydämen vajaatoimintaan, laskimotukokseen ja äkkikuolemaan. USAssa on tehty maine coon -kissoista laaja tutkimus,  joka osoitti että HCM näyttäisi periytyvän näissä kissoissa yhden dominoivan geenin aiheuttama.
 ‘
HCM:lle on ominaista sydänlihaksen epänormaali paksuuntuminen. Sydänlihaksen paksuuntumisen vuoksi sydämestä tulee vähemmän elastinen,  jolloin sydän ei toimi normaalisti. Toinen vaikutus on se, että sydämessä, tyypillisesti vasemmassa eteisessä, on verelle vähemmän tilaa, joka taas aiheuttaa sen, että normaalia pienempi määrä verta pumpataan elimistöön. Paksumpi sydänlihas voi aiheuttaa myös pyörrevirtauksen tai läppävuodon, joka taas voi aiheuttaa sivuäänen, jonka eläinlääkäri voi kuulla stetoskoopilla.
 ‘
HCM-positiivisille kissoille voi kertyä nestettä keuhkojen ympärille, joka johtaa hengitysvaikeuksiin. Joillain eläimillä ei näy mitään merkkejä sairaudesta, ja ne vain ihan yhtäkkiä kuolevat. Äkkikuoleman syynä on useimmiten erittäin vakava rytmihäiriö. Joillekin sairaille yksilöille kehittyy veritulppia, jotka tyypillisimmin voi aiheuttaa takajalkojen halvaantumista.
 ‘
HCM ei ole synnynnäinen vika, vaan sairaus joka kehittyy ajan kuluessa hitaasti. HCM-sairaat kissat eivät näytä merkkejä ennen kuuden kuukauden ikää, ja voi viedä useita vuosia ennenkuin voi tehdä HCM-diagnoosin. Tästä syystä omistajan täytyy viedä kissa erikoislääkärille tutkittavaksi.
 ‘
Voiko sen parantaa?
Valitettavasti HCM ei ole parannettavissa, mutta sairastuneita kissoja voi hoitaa lääkityksellä. Oireista ja sydämen tilanteesta riippuen mahdollisesti tarvittavia lääkkeitä on nesteenpoistolääkitys, beta-salpaajat ja/tai ACE-estäjät.
 ‘
Kuinka HCM tutkitaan?
Kissa tutkitaan sydänultralaitteella, jolla voidaan nähdä onko sydämessä paksuuntumaa, miten sydän lyö ja veri virtaa. Tutkimus on kivuton ja kissat yleensä sietävät sen hyvin. Jossain tapauksissa kevyt rauhoitus on tarpeen, koska on tärkeää, että kissa pysyy paikallaan tutkimuksen ajan.
 ‘
 ‘
Suositellaan että kissa ultrataan ensimmäisen kerran 1 vuotiaana ja ennen kuin käytetään siitokseen. Jatkossa testejä suositellaan vuosittain kunnes kissa on yli 3 vuotias. Tämän jälkeen suositellaan tutkittavaksi 5 vuoden iässä.
Mikäli kissa on erityisen tärkeässä siitosasemassa ja on erityisessä riskitilanteessa (rajatapaus tai lähisukulaisella todetaan HCM), on viisasta tutkia kissa vielä myöhemminkin, esimerkiksi 8 vuotiaana.
Huomioi että tämä on yleisestä näkökulmasta ja jokainen tapaus tulisi käsitellä yksilöllisesti.
 ‘
Siitossuositukset
 ‘
Nämä siitossuositukset ovat yleisiä ja jokaista tapausta täytyy katsoa yksilöllisesti.
*) lähisukulaisella tarkoitetaan veljiä, siskoja, vanhempia ja heidän kaikkia jälkeläisiään.
Normaali sydän:
Kissat joilla itsellään on tutkitusti normaali sydän eikä ole yhtään lähisukulaista*) jolla olisi diagnosoitu HCM, voidaan käyttää siitokseen HCM:n osalta.
 ‘
HCM-diagnosoitu:
Kissoja, joilla on diagnosoitu minkä tahansa asteinen HCM, ei tule käyttää siitokseen.
 ‘
Kissat joilla rajatapaus-tulos:
Tulos ‘rajatapaus’ tarkoittaa sitä että tutkimuksessa löydettiin jotakin joka ei ole ‘normaalia’, mutta tutkimushetkellä ei ole varmuutta onko se HCM, onko  ehkäpä kehittymässä HCM vai ei… Se ei automaattisesti tarkoita että kissalle kehittyy HCM!!! Rajatapaus tarkoittaa kirjamellisesti rajatapausta.
Löytynyt epänormaalius voi johtua muista syistä kuten korkea verenpaine, munuaisten vajaatoiminta tai jostakin muusta. Joillain kissoilla myös voi olla hieman keskivertoa ‘normaalia’ paksummat arvot, esim papillalihaksissa,  vain jatkotutkimukset kertovat kehittyykö kissalle HCM vai ei.
 ‘
Kissat joilla itsellään on tuloksena rajatapaus:
 ‘
Rajatapaus,  alle 2 vuotta.
Kissa, joka on testaushetkellä ollut alle 2 vuotias saadessaan tulokseksi rajatapaus, ei tule käytttää siitokseen. Uusintatesti tulee tehdä yli 2 vuotiaana.
Rajatapaus, 2-3 vuotiaana:
Jos testaushetkellä 2-3 vuotias kissa on saanut tulokseksi rajatapaus, voi tehdä korkeintaan yhden pentueen jos on aivan välttämätöntä, eikä kissalla ole jälkeläisiä ennestään. Kumppanilla on tietenkin oltava terveeksi tutkittu sydän, eikä yhtään läheistä sukulaista*) saa olla HCM-positiivisia. Tästä yhdistelmästä syntyneitä jälkeläisiä ei saa käyttää jatkokasvatukseen ennenkuin rajatapaus-vanhemmalla on sydän tutkittu normaaliksi tai on edelleen korkeintaan rajatapaus kolmevuotiaana.
 ‘
Rajatapaus, yli 3 vuotiaana
Yli kolme vuotiaana rajatapaukseksi tutkittua kissaa voi käyttää siitokseen, mutta vain kumppanin kanssa jolla itsellään on normaali sydän eikä yhtään lähisukulaista*) jolla on HCM.
 ‘
Sairaiden kissojen lähisukulaiset
 ‘
Mikäli kissalla diagnosoidaan HCM, allaolevat suositukset koskevat sen lähisukulaisia*):
 ‘
Läheisellä sukulaisella on HCM, mutta kissan itsensä sydän on normaali, kissa alle 2 vuotias:
Näitä kissoja ei suositella käytettäväksi siitokseen ennenkuin on testattu terveeksi 2 vuotiaana.
 ‘
Läheisellä sukulaisella on HCM, mutta kissan itsensä sydän on normaali, kissa itse on 2-3 vuotias:
Voi tehdä korkeintaan yhden pentueen jos kissalla ei ole jälkeläisiä ennestään. Kumppanilla on oltava terveeksi tutkittu sydän eikä yhtään läheistä sukulaista*) saa olla HCM-positiivisia. Tästä yhdistelmästä syntyneitä jälkeläisiä ei saa käyttää jatkokasvatukseen ennenkuin korkean riskin vanhemmalla on tutkittu sydän normaaliksi, eli se ei osoita merkkejä HCM:stä kolmevuotiaana.
 ‘
Läheisellä sukulaisella on HCM, mutta kissan itsensä sydän on normaali, kissa on yli 3 vuotias:
Jos kissalla itsellään ei edelleenkään ole kolmevuotiaana merkkejä HCM:stä, sitä voidaan käyttää kasvatukseen. Kumppanin täytyy kuitenkin olla riskittömästä suvusta (ei rajatapaus tai HCM positiivisia kissoja lähisuvussa*) ).
 ‘
Jos kissalla on rajatapaus-diagnoosi, ja myös lähisukulaisella on HCM, täytyy olla erityisen varovainen.
PAWPEDS-OIKEUDET OMAAVAT LÄÄKÄRIT:
http://www_wp.pawpeds.com/healthprogrammes/vetlist.html
MITÄ TIETOA LOMAKKEELTA LÖYTYY:
https://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCMFormInfo.html
LISÄTIETOA: